5 sierpnia 2021

Pół miliona cudzoziemców z ważnymi zezwoleniami na pobyt

Dokumenty uprawniające do długoterminowego pobytu w Polsce posiada 0,5 mln cudzoziemców. Zdecydowanie przeważają obywatele Ukrainy, którzy stanowią 55 proc. tej grupy ale coraz liczniej w kraju osiedlają się także Białorusini. Do Polski migrują głównie osoby młode w związku z chęcią podjęcia pracy.

Z 500 tys. cudzoziemców posiadających zezwolenia na pobyt oraz dokumenty wydawane obywatelom państw UE, największe grupy stanowią obywatele: Ukrainy – 277 tys. osób, Białorusi – 34 tys., Niemiec – 20 tys., Rosji – 13 tys., Wietnamu – 11 tys., Indii – 10,5 tys., Gruzji – 9 tys., Włoch – 8,5 tys., Chin – 6,5 tys. oraz Wielkiej Brytanii – 6,5 tys.

W pierwszej połowie tego roku liczba obcokrajowców posiadających dokumenty pobytowe wzrosła o prawie 42 tys. osób. Największy wzrost wśród cudzoziemców osiedlających się w Polsce dotyczył obywateli: Ukrainy – o 31,5 tys. osób, Białorusi – o 4,4 tys. osób, Gruzji – o 1 tys. osób, Mołdawii – o 0,9 tys. osób oraz Indii – o 0,7 tys. osób.

Cudzoziemcy najchętniej osiedlają się w regionach z dużymi ośrodkami miejskimi, oferującymi możliwości pracy lub nauki. Najbardziej popularnymi są województwa: mazowieckie – 132 tys. osób, małopolskie – 60 tys., wielkopolskie – 46,5 tys., dolnośląskie – 40,5 tys. oraz śląskie – 31 tys.

Prawie 70 proc. cudzoziemców posiadających zezwolenia na pobyt w Polsce to osoby poniżej 40. roku życia. Nieco ponad 25 proc. stanowią natomiast osoby w przedziale wiekowym 40 – 59 lat.

Zdecydowanie najwięcej cudzoziemców posiada zezwolenia na pobyt czasowy, które mogą być wydane na maksymalnie 3 lata. Tego typu dokumentami dysponuje obecnie 63 proc. osób. Grupa obcokrajowców uprawnionych do pobytu stałego i rezydenta długoterminowego stanowi 20 proc. Około 14 proc. to obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy zarejestrowali swój pobyt.

Powyższe dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce tymczasowo np. w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wiz.

Czytaj także:

Nowe wzory dokumentów i wniosków

Baza pytań i odpowiedzi dla obywateli Białorusi

Zasady bezpośredniej obsługi klientów

Epidemia koronawirusa – przekraczanie granicy

Epidemia koronawirusa – specjalne rozwiązania dla cudzoziemców