15 grudnia 2014

Ośrodek Czerwony Bór

Ośrodek Czerwony Bór
Adres Czerwony Bór 24/1, kod: 18 – 400
Czerwony Bór
Województwo Podlaskie
Tel. 86 215-35-34, 215-00-28
Osoba do kontaktu Ewa Kowalczuk
Izabela Lenkiewicz