12 lutego 2015

Podsumowanie projektu pilotażowego „Asylum Application Pilot”

11 lutego 2015 w siedzibie Urzędu odbyła się wizyta delegacji zagranicznej przedstawicieli EASO (Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu), Straży Granicznej oraz europejskich urzędów azylowych i granicznych.
Celem spotkania było podsumowanie projektu pilotażowego pt. „Asylum Application Pilot” realizowanego w ramach programu EASO dotyczącego wspólnego przetwarzania spraw azylowych przez przedstawicieli różnych państw członkowskich. Przeprowadzono też wstępną ewaluację projektu oraz ocenę przebiegu zrealizowanych czterech wizyt studyjnych.
W ramach projektu „Asylum Application Pilot”, eksperci z zagranicznych urzędów azylowych przez trzy tygodnie wspierali pracowników Wydziału Postępowań Dublińskich Urzędu oraz pracowników Straży Granicznej rejestrujących wnioski uchodźcze w ich codziennych obowiązkach. Zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy, uznali projekt za duży sukces podkreślając, że udział zagranicznych ekspertów w procesie rejestracji wniosków uchodźczych i postępowaniu dublińskim jest możliwy z organizacyjnego punkt widzenia, oraz że jakość wykonywanej przez nich pracy jest bardzo zbliżona do jakości pracy polskich ekspertów.