3 marca 2017

Pobyt i zatrudnianie cudzoziemców – konferencja

Wprowadzanie nowych rozwiązań usprawniających proces legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców było głównym tematem konferencji zorganizowanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki. W spotkaniu wzięli udział m.in. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Rafał Rogala, Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak oraz przedstawiciele urzędów wojewódzkich.

Bardzo duży wzrost wniosków składanych przez cudzoziemców jest wyzwaniem dla urzędów odpowiedzialnych za ich obsługę. Wymaga ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań usprawniających organizację pracy i załatwiania spraw. Konferencja we Wrocławiu była okazją do wymiany doświadczeń i poznania dobrych praktyk wprowadzanych w kolejnych instytucjach. Między innymi w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzki dla poprawy jakości obsługi cudzoziemców wykonano generalny remont pomieszczeń, dokonano częściowej informatyzacji obsługi oraz skierowano dodatkowych pracowników. Dolnośląski Urząd Wojewódzki wprowadził natomiast: możliwość składania wniosków w delegaturach urzędu, powiadomienia SMS, infolinię oraz aplikacje wspomagające cudzoziemców.

Liczba wniosków o zezwolenia na pobyt w Polsce od trzech lat charakteryzuje się tendencją wzrostową. W 2016 roku tego typu wnioski złożyło ok. 152 tys. cudzoziemców, czyli o 30 proc. więcej niż w 2015 roku. Znaczący przyrost prowadzonych postępowań we wszystkich urzędach wojewódzkich oraz w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców związany jest przede wszystkim z ilością wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy pochodzących od obywateli Ukrainy.

Cudzoziemcom chcącym zalegalizować swój pobyt w Polsce (przez okres dłuższy niż zezwala na to wiza) urzędy wojewódzkie wydają dokumenty poświadczające ich prawo pobytu w kraju. Urząd do Spraw Cudzoziemców jest instancją odwoławczą w tego typu postępowaniach. Podsumowanie 2016 r. w zakresie legalizacji pobytu można znaleźć TUTAJ.