25 kwietnia 2018

Pierwszy rok funkcjonowania „filtra epidemiologicznego”

Od roku w Białej Podlaskiej działa tzw. filtr epidemiologiczny czyli oddzielny obiekt medyczny, w którym diagnozowani są cudzoziemcy ubiegających się w Polsce o ochronę międzynarodową. W tym czasie w placówce przebadano łącznie blisko 1,5 tys. osób, w tym ok. 700 dorosłych i 800 dzieci.

Budynek filtra epidemiologicznego powstał przy ośrodku recepcyjnym dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej. Inwestycja unowocześniła infrastrukturę medyczną wykorzystywaną do wstępnej weryfikacji zdrowotnej w zakresie epidemiologiczno-sanitarnym osób przekraczających wschodnią granicę Polski i zgłaszających się do procedury uchodźczej. W obiekcie znajdują się trzy segmenty: administracyjno-recepcyjny, medyczno-diagnostyczny oraz izolacyjny, dopasowane do potrzeb osób dorosłych i dzieci. Na wyposażeniu dostępny jest zarówno stacjonarny sprzęt medyczny – aparat RTG, analizatory parametrów krytycznych, sprzęt reanimacyjny – jak i dodatkowe wyposażenie w postaci namiotów medycznych, pojazdów dla osób niepełnosprawnych czy stacji dezynfekcji ścieków.

Większość z blisko 1,5 tys. osób przebadanych w filtrze stanowili obywatele Rosji narodowości czeczeńskiej. Badania diagnostyczne przechodzili także cudzoziemcy pochodzący m.in. z Armenii, Kirgistanu, Tadżykistanu, Kazachstanu czy Ukrainy. Obiekt działa w pełnym zakresie swojej funkcjonalności, zarówno jeśli chodzi o przeznaczenie pomieszczeń, jak i dostępne wyposażenie. W filtrze epidemiologicznym dyżuruje 14 osób z personelu medycznego – wszyscy pochodzą z Białej Podlaskiej i okolic.

Od momentu rozpoczęcia badań w filtrze nie zdiagnozowano przypadków poważnych chorób zakaźnych. W listopadzie 2017 r. stwierdzono podejrzenie zachorowania na odrę u trójki dzieci. Do czasu otrzymania pełnych wyników badań dzieci oraz członkowie ich rodzin zostali umieszczeni w części izolacyjnej filtra epidemiologicznego. Ostatecznie badania laboratoryjne były ujemne i wykluczyły odrę. Sytuacja ta potwierdziła dobre funkcjonowanie i skuteczność prewencyjnej działalności placówki.

Filtr jest obiektem nowoczesnym zarówno pod względem wyposażenia, jak i koncepcji działania. Stąd też jest często wizytowany przez delegacje krajowe i zagraniczne. W ciągu pierwszego roku działalności, placówkę odwiedzili przedstawiciele urzędów i służb migracyjnych Azerbejdżanu, Finlandii, Rumunii, Malty i Litwy.

Od 2005 roku Urząd do Spraw Cudzoziemców realizuje procedurę filtra epidemiologicznego. Obejmuje ona zarówno schemat postępowania mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa epidemiologicznego, jak również odpowiednią infrastrukturę. W każdym z ośrodków dla cudzoziemców funkcjonują punkty medyczne z odpowiednią kadrą lekarską. Zapewniają one bieżącą opiekę medyczną oraz wykonują niezbędne badania. Filtr epidemiologiczny w Białej Podlaskiej – jako oddzielny obiekt medyczny – unowocześnił diagnostykę cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową oraz znacząco zwiększył bezpieczeństwo epidemiologiczne w Polsce.

Projekt filtra epidemiologicznego został zrealizowany w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Koszt budowy placówki wyniósł 8,7 mln zł z czego 85 proc. to wkład strony szwajcarskiej.