2021

Lp. Petycja Data złożenia Przebieg postępowania
(informacje)
Przewidywany termin
załatwienia petycji
Sposób
załatwienia petycji
1. PETYCJA 24.05.2021 28.05.2021 prośba o opinię Departamentu Prawa Migracyjnego UdSC 24.08.2021 22.07.2021 petycja została uznana za nieuzasadnioną