2020

 

Lp. Petycja Data złożenia Przebieg postępowania
(informacje)
Przewidywany termin
załatwienia petycji
Sposób
załatwienia petycji
1. PETYCJA 08.09.2020 r. 14.09.2020 wezwanie wnoszących do uzupełnienia braków formalnych 8.11.2020 r. Petycję pozostawiono bez rozpoznania
2. PETYCJA 25.11.2020 r. 02.12.2020 prośba o opinię Departamentu Prawa Migracyjnego UdSC 25.01.2021 r. Petycja została uznana za nieuzasadnioną