2018

Lp. Petycja Data złożenia Przebieg postępowania
(informacje)
Przewidywany termin
załatwienia petycji
Sposób
załatwienia petycji
1. PETYCJA 05.11.2018 r. —– 05.02.2019 r. 07.11.2018 Wnoszącego poinformowano obowiązujących przepisach ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej