2017

Lp. Petycja Data złożenia Przebieg postępowania
(informacje)
Przewidywany termin
załatwienia petycji
Sposób
załatwienia petycji
1. PETYCJA 12.09.2017 r. —– 12.12.2017 r. 18.09.2017 r. petycja rozpatrzona – udzielono informacji dot. przepisów ustawy o cudzoziemcach