2016

Lp. Petycja Data złożenia Przebieg postępowania
(informacje)
Przewidywany termin
załatwienia petycji
Sposób
załatwienia petycji
1. Petycja WIELOKROTNA – 23.11.2016 r. 23.11.2016 Petycja dotyczy interwencji w sprawie pana Ameera Alkhawlany

23.11.2016 roku – wyznaczono termin składania dodatkowych petycji do 15.01.2017 roku.

15.03.2017 02.03.2017 – petycja została rozpatrzona.
Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o petycjach sposób załatwienia petycji ogłaszam – POBIERZ odpowiedź na petycję wielokrotną ALKHAWLANY