2019

W 2019 r. do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców nie wpłynęła żadna petycja.