2017

W 2017 r. w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców złożono 1 petycję, która dotyczyła trwającego przed Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców postępowania administracyjnego.

Wnoszącego poinformowano, iż sprawa zostanie załatwiona zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o cudzoziemcach.

Data aktualizacji: 20.02.2018 r.