2016

W 2016 r. do Urzędu do Spraw Cudzoziemców wpłynęły 2 petycje.

Ponieważ dotyczyły tej samej sprawy, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o petycjach /Dz. U. z 2014 r. poz. 1195/, zostały rozpatrzone łącznie jako petycja wielokrotna. Przedmiotem rozpatrzonych petycji było żądanie interwencji w sprawie ob. Iraku, Pana Ameera Alkhawlany’ego.

Sposób załatwienia petycji został ogłoszony zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o petycjach.

Data aktualizacji: 08.03.2017 r.