2015

W 2015 r. do Urzędu do Spraw Cudzoziemców wpłynęły 3 petycje, z których rozpatrzona została 1.
Przedmiotem rozpatrzonej petycji było żądanie udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące cudzoziemców lokowanych w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie.
Petycja została załatwiona poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania, które pozostawały we właściwości Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Data aktualizacji: 07.03.2016 r.