Petycje

Podstawa prawna

Co może być przedmiotem petycji

  • Zgodnie z art. 2 ust. 3 ww. ustawy o petycjach przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

W sprawach innych niż wyżej wymienione

  • Należy kontaktować się poprzez użycie właściwych formularzy udostępnionych na stronach naszego serwisu lub za pomocą ogólnego formularza kontaktowego.