30 czerwca 2016

Patronat honorowy – zasady przyznawania

Opracowane zostały zasady przyznawania patronatu honorowego Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, udziału w komitecie honorowym oraz użyczania logo urzędu. Aby ubiegać się o patronat należy złożyć odpowiedni wniosek, który powinien być zgłoszony co najmniej 30 dni przed datą wydarzenia.

Przyznanie patronatu honorowego, udział w komitecie honorowym lub użyczenie logo urzędu jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięć bezpośrednio związanych za zakresem kompetencji Szefa UdSC. Należy pamiętać, że wniosek o patronat nie może dotyczyć wydarzeń mających cechy komercyjne, lobbystyczne lub reklamowe.

Szczegółowe informacje w tym regulamin i wniosek o przyznanie patronatu honorowego można znaleźć w zakładce PATRONAT SZEFA URZĘDU.