2 grudnia 2014

Ostatnie spotkanie zarządu EASO w tym roku

1 grudnia br. odbyło się spotkanie Zarządu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO). Polska reprezentowana była przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, pana Rafała Rogalę.
Było to ostatnie tegoroczne spotkanie Zarządu EASO, na którym dokonano podsumowania najważniejszych tematów dotyczących działalności Agencji w 2014 roku, takich jak m.in. bieżąca sytuacja azylowa w Unii Europejskiej, rozwój portalu Informacji o Kraju Pochodzenia cudzoziemców, zarządzanie Wspólnym Europejskim Systemem Azylowym czy tworzenie Systemu Wczesnego Ostrzegania i Gotowości.