25 maja 2017

Ośrodek w Łukowie – dzień otwarty

W środę 24 maja w ośrodku dla cudzoziemców w Łukowie odbył się dzień otwarty. W programie znalazły się m.in. gry i zabawy dla dzieci oraz poczęstunek. Ośrodek był otwarty dla gości w godz. 11.00-15.00.

W ośrodku dla cudzoziemców w Łukowie przebywa obecnie ok. 220 osób pochodzących z Białorusi, Kazachstanu, Rosji (Czeczenii), Tadżykistanu, Turcji i Ukrainy. W środę 24 maja można było swobodnie zwiedzić teren placówki oraz zobaczyć jak żyją osoby ubiegające się w Polsce o status uchodźcy. Na wszystkich gości dnia otwartego czekały liczne atrakcje m.in.: potrawy etniczne przygotowane przez cudzoziemców, prezentacja galerii zdjęć, występy artystyczne dzieci, zajęcia plastyczne i muzyczne, dmuchańce oraz malowanie twarzy.

Dni otwarte w ośrodkach dla cudzoziemców mają na celu przybliżenie lokalnej społeczności warunków pobytu cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową, pracy wykonywanej przez personel ośrodków oraz podnoszenie wiedzy na temat funkcjonowania tego typu placówek. Mieszkańcy, dziennikarze, przedstawiciele instytucji publicznych mogą wówczas swobodnie wejść do ośrodka i porozmawiać z jego mieszkańcami.

Ośrodek dla cudzoziemców w Łukowie znajduje się przy Alei Kościuszki 29. Dzień otwarty został zorganizowany we współpracy z Caritas Archidiecezji Lubelskiej i Stowarzyszeniem Dla Ziemi.

Cudzoziemcy ubiegający się o ochronę międzynarodową w Polsce podczas trwania procedury są objęci pomocą socjalną (m.in. zakwaterowanie, wyżywienie, opieka zdrowotna) zapewnianą przez Urząd do Spraw Cudzoziemców oraz działaniami pre-integracyjnymi (m.in. nauka języka polskiego). Mają oni do wyboru pobyt w ośrodku lub samodzielne utrzymanie się (poza ośrodkami) przy pomocy finansowej otrzymywanej od UdSC. Od początku pobytu w Polsce cudzoziemcy przechodzą kursy informacyjne na temat obowiązujących w kraju praw, zasad i obyczajów oraz kultury.

Galerię zdjęć z wydarzenia można obejrzeć TUTAJ. Pełna lista wszystkich dni otwartych w ośrodkach dla cudzoziemców znajduje się TUTAJ.