12 listopada 2015

Bezpłatna pomoc prawna

Od 13 listopada 2015 roku organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego mogą składać wnioski o dokonanie wpisu na listę organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego uprawnionych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zachęcamy do udziału.