30 grudnia 2016

Ochrona międzynarodowa w UE: dane za III kwartał

Według danych Eurostatu w III kwartale br. cudzoziemcy złożyli w krajach Unii Europejskiej 358 tys. pierwszych wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej. W porównaniu z II kwartałem zauważalny jest wzrost o 17 proc. W sumie od stycznia do końca września w państwach UE zarejestrowano ponad 950 tys. osób ubiegających się o status uchodźcy.

Najwięcej, blisko 88 tys. pierwszych wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej złożyli obywatele Syrii. Ponad 62 tys. aplikacji skierowali obywatele Afganistanu, a 36,5 tys. obywatele Iraku. Cudzoziemcy z tych trzech krajów stanowią nieco ponad połowę wszystkich osób ubiegających się o ochronę w krajach Unii Europejskiej.

Najwięcej pierwszych wniosków o przyznanie ochrony międzynarodowej w III kwartale br. zostało złożonych w Niemczech – 237 tys., czyli ok. 66 proc. wszystkich aplikacji. Włochy zarejestrowały 34,5 tys. wniosków, Francja 20 tys., Grecja 12,4 tys., a Wielka Brytania 9,2 tys. Według danych Eurostatu, w Polsce zarejestrowano w III kwartale 2,4 tys. pierwszych wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej. Składali je głównie obywateli Rosji, Ukrainy i Tadżykistanu.

Eurostat jest urzędem statystycznym Unii Europejskiej. Pełny raport na temat pierwszych wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w UE można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-press-releases/-/3-15122016-BP.