16 sierpnia 2019

Ochrona międzynarodowa w UE w I połowie roku

Wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w krajach UE+ złożyło 337,2 tys. cudzoziemców – wynika z danych Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za I półrocze. Jest to o 10 proc. więcej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Najwięcej osób ubiegających się o ochronę pochodziło z Syrii, Afganistanu i Wenezueli.

Tegoroczny wzrost liczby cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową w Europie jest zmianą w stosunku do trendu spadkowego odnotowanego w 2018 r. Wówczas wnioski złożyło prawie 634,7 tys. osób, czyli o ok. 10 proc. mniej niż w 2017 r. Liczba zarejestrowanych w tym roku spraw jest jednak niższa względem lat 2015-2016.

W I półroczu głównymi krajami pochodzenia wnioskodawców były Syria, Afganistan oraz Wenezuela. Największe wzrosty odnotowano wśród cudzoziemców z krajów Ameryki Południowej. Ponad 25 proc. spraw dotyczyło obywateli państw zwolnionych z obowiązku wizowego. Liczba wniosków składanych po raz kolejny w tym samym państwie członkowskim pozostała na poziomie ok. 10 proc.

Do końca czerwca kraje UE+ wydały w pierwszej instancji 277,7 tys. decyzji ws. ochrony międzynarodowej, w tym 95,3 tys. pozytywnych. W 70 proc. rozstrzygnięć przyznano status uchodźcy, a w 30 proc. ochronę uzupełniającą. Najczęściej ochronę międzynarodową otrzymywali obywatele Syrii i Jemenu (po 86 proc.) oraz Erytrei (80 proc.).

Istotnym wskaźnikiem obrazującym obciążenie urzędów migracyjnych państw członkowskich w zakresie prowadzenia spraw uchodźczych są dane dotyczące trwających postępowań. Według stanu na koniec czerwca, ok. 439 tys. spraw było w trakcie rozpatrywania na etapie pierwszej instancji.

W krajach dotkniętych największą presją migracyjną organizowana jest pomoc koordynowana przez Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu. Od 2016 r. eksperci Urzędu do Spraw Cudzoziemców odbyli ponad 100 zagranicznych misji wsparcia. Polscy specjaliści wyjeżdżali do Grecji, Włoch oraz na Cypr, gdzie pomagali tamtejszym służbom migracyjnym w prowadzeniu spraw uchodźczych.

W I połowie br. wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce złożyło natomiast 1,8 tys. cudzoziemców – o ok. 12 proc. mniej w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r.

Dane dot. UE+ obejmują 28 państw członkowskich oraz Norwegię i Szwajcarię.

Czytaj więcej:

Ochrona międzynarodowa w I połowie 2019 r.

UE: liczba wniosków o ochronę międzynarodową na poziomie z 2014 r.

Cypr – wizyta Podsekretarz Stanu MSWiA oraz Szefa UdSC