19 lutego 2021

Ochrona międzynarodowa w UE – podsumowanie 2020 r.

W ubiegłym roku liczba wniosków uchodźczych złożonych w krajach UE+[i] spadła do najniższego poziomu od 2013 r. O ochronę międzynarodową ubiegało się 461,3 tys. cudzoziemców, o 31 proc. mniej niż w 2019 r. Prawie 1/3 z wydanych decyzji była pozytywna – wynika z danych Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO).

Spadek liczby złożonych wniosków jest związany głównie z pandemią wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzonymi w wielu państwach ograniczeniami w podróżowaniu. Dotyczyło to zwłaszcza wnioskodawców z krajów mogących korzystać z ruchu bezwizowego – o 36 proc. mniej spraw w porównaniu z 2019 r.

Głównymi krajami pochodzenia cudzoziemców składających wnioski azylowe były: Syria (64,5 tys. osób), Afganistan (48,6 tys.), Wenezuela (30,6 tys.), Kolumbia (29,4 tys.) oraz Irak (18,2 tys.).

W 2020 r. państwa UE+ wydały nieco ponad 521 tys. decyzji ws. ochrony międzynarodowej – 32 proc. stanowiły rozstrzygnięcia pozytywne. Najczęściej ochronę międzynarodową otrzymywali obywatele Syrii (84 proc.), Erytrei (80 proc.) oraz Jemenu (75 proc.).

Istotnym wskaźnikiem obrazującym obciążenie urzędów migracyjnych państw członkowskich w zakresie prowadzenia spraw uchodźczych są dane dotyczące trwających postępowań. Według stanu na koniec 2020 r., nieco ponad 412 tys. spraw było w trakcie rozpatrywania na etapie pierwszej instancji.

Pełny raport EASO na temat ochrony międzynarodowej w UE+ można znaleźć TUTAJ.

Czytaj więcej:

Ochrona międzynarodowa w 2020 r.


[i] Dane dot. UE+ obejmują 28 państw członkowskich oraz Norwegię i Szwajcarię.