6 kwietnia 2020

Ochrona międzynarodowa w UE – podsumowanie 2019 r.

W ubiegłym roku liczba cudzoziemców ubiegających się o przyznanie statusu uchodźcy w krajach UE+ wzrosła po raz pierwszy od 2015 r. Wnioski złożyło 714 tys. osób, o 13 proc. więcej niż w 2018 r. – wynika z danych Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO). Najwięcej spraw dotyczyło obywateli Syrii, Afganistanu i Wenezueli.

Ubiegłoroczny wzrost liczby cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową w Europie jest zmianą w stosunku do trendu spadkowego odnotowanego w latach 2016 – 2018. Liczba wniosków azylowych w 2019 r. była jednak znacząco niższa względem rekordowego pod tym względem 2015 r.

Głównymi krajami pochodzenia wnioskodawców były Syria, Afganistan oraz Wenezuela. Największe wzrosty odnotowano wśród cudzoziemców z krajów Ameryki Południowej, zwłaszcza obywateli państw mogących korzystać z ruchu bezwizowego. Oprócz Wenezueli dotyczyło to głównie Kolumbii, Salwadoru i Hondurasu.

W 2019 r. kraje UE+ wydały nieco ponad 574 tys. decyzji ws. ochrony międzynarodowej – 33 proc. stanowiły rozstrzygnięcia pozytywne. Najczęściej ochronę międzynarodową otrzymywali obywatele Syrii (85 proc.), Jemenu (82 proc.) oraz Erytrei (81 proc.).

Istotnym wskaźnikiem obrazującym obciążenie urzędów migracyjnych państw członkowskich w zakresie prowadzenia spraw uchodźczych są dane dotyczące trwających postępowań. Według stanu na koniec 2019 r., ok. 540 tys. spraw było w trakcie rozpatrywania na etapie pierwszej instancji.

Wzrostowy trend liczby wniosków azylowych odnotowano także w styczniu 2020 r. O przyznanie ochrony międzynarodowej ubiegało się nieco ponad 65 tys. cudzoziemców – o 9 proc. więcej niż w poprzednim miesiącu oraz o 19 proc. więcej w porównaniu do stycznia 2019 r.

Pełny raport EASO na temat ochrony międzynarodowej w UE+ można znaleźć TUTAJ.


Dane dot. UE+ obejmują 28 państw członkowskich oraz Norwegię i Szwajcarię.

Czytaj więcej:

Ochrona międzynarodowa w 2019 r.

UE: liczba wniosków o ochronę międzynarodową na poziomie z 2014 r.