28 czerwca 2018

Ochrona międzynarodowa w UE – podsumowanie 2017 r.

W 2017 r. cudzoziemcy złożyli w krajach Unii Europejskiej prawie 728,5 tys. wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, wynika z danych Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO). Jest to o ok. 44 proc. mniej niż w 2016 r. gdy o ochronę ubiegało się blisko 1,3 mln osób. Najczęściej o status uchodźcy wnioskowali obywatele Syrii (15 proc. wniosków), Iraku (7 proc.) oraz Afganistanu (7 proc.). Prawie 50 proc. wydanych decyzji zakończyło się przyznaniem ochrony międzynarodowej.

Najwięcej wniosków o przyznanie ochrony międzynarodowej w 2017 r. zostało złożonych w Niemczech – 222,5 tys. (ok. 70 proc. mniej niż w 2016 r.). Ponadto, najwięcej wniosków zarejestrowały: Włochy – 129,8 tys., Francja – 99,3 tys., Grecja – 58,6 tys. i Wielka Brytania – 33,8 tys.

Obywatele Syrii złożyli 108 tys. wniosków o status uchodźcy – o 68 proc. mniej niż w 2016 r. Większość z nich – ok. 47 proc. zostało zarejestrowanych w Niemczech. Kolejnymi najliczniejszymi grupami wnioskodawców byli obywatele Iraku – 52,6 tys. osób (o 60 proc. mniej niż w 2016 r.) oraz Afganistanu 49,2 tys. osób (o 74 proc. mniej niż w 2016 r.). Cudzoziemcy z tych państw najczęściej wnioskowali o ochronę w Niemczech.

W ubiegłym roku kraje UE wydały w pierwszej instancji 996,7 tys. decyzji ws. ochrony międzynarodowej. Podobnie jak w 2016 r., Niemcy były krajem, który wydał najwięcej decyzji – 53 proc. Prawie 50 proc. wszystkich spraw zakończyło się przyznaniem ochrony międzynarodowej. Według stanu na koniec 2017 r., ok. 954 tys. spraw było w trakcie rozpatrywania.

Pełny raport EASO na temat wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w UE można znaleźć TUTAJ. Podsumowanie dotyczące Polski dostępne jest TUTAJ.