20 marca 2017

Ochrona międzynarodowa w UE – podsumowanie 2016 r.

W 2016 r. cudzoziemcy złożyli w krajach Unii Europejskiej 1,2 mln pierwszych wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, wynika z danych Eurostatu. Jest to o ok. 50 tys. aplikacji mniej niż w 2015 r. Najczęściej o status uchodźcy ubiegali się obywatele Syrii (335 tys. osób), Afganistanu (183 tys.) oraz Iraku (127 tys.). Około 57 proc. wszystkich spraw zakończyło się przyznaniem jednej z form ochrony międzynarodowej.

Najwięcej pierwszych wniosków o przyznanie statusu uchodźcy w 2016 r. zostało złożonych w Niemczech – 722 tys., czyli ok. 60 proc. wszystkich aplikacji. Włochy zarejestrowały 121 tys. wniosków (10 proc.), Francja 76 tys. (6 proc.), Grecja 50 tys. (4 proc.), Austria 40 tys. (3 proc.), Wielka Brytania 38 tys. (3 proc.). Według danych Eurostatu, w Polsce zarejestrowano natomiast 9,8 tys. pierwszych wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej. Składali je głównie obywateli Rosji, Ukrainy i Tadżykistanu.

Obywatele Syrii złożyli 28 proc. wszystkich wniosków o status uchodźcy. Większość z nich – ok. 80 proc. zostało zarejestrowanych w Niemczech. Około 15 proc. wszystkich aplikantów pochodziło z Afganistanu, a 11 proc. z Iraku. Cudzoziemcy z tych państw również najczęściej wnioskowali o ochronę w Niemczech.

Z danych Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) wynika, że w 2016 r. kraje UE+ (28 państw członkowskich + Norwegia i Szwajcaria) wydały 1,1 mln decyzji ws. udzielenia ochrony międzynarodowej. 57 proc. spraw zakończyło się pozytywnym rozstrzygnięciem – w przypadku obywateli Syrii (98 proc. decyzji pozytywnych), Erytrei (92 proc.), Iraku (61 proc.), Afganistanu (37 proc.). Obecnie ok. 820 tys. spraw jest w trakcie rozpatrywania.

W 2016 r. warunki nadania jednej z form ochrony w Polsce spełniało 390 osób. Najliczniejszymi beneficjentami decyzji przyznających ochronę byli obywatele Rosji (129 osób), Ukrainy (97 os.), Syrii (43 os.) i Iraku (18 os.). Ponadto, 177 cudzoziemców otrzymało zgodę na pobyt ze względów humanitarnych.

Pełny raport Eurostatu na temat pierwszych wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w UE można znaleźć TUTAJ. Podsumowanie Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) jest dostępne TUTAJ.