29 lipca 2020

Ochrona międzynarodowa w I połowie 2020 r.

W I połowie tego roku wnioski o przyznanie statusu uchodźcy w Polsce złożyło 1,3 tys. cudzoziemców, w tym prawie 650 po raz pierwszy. Warunki nadania ochrony międzynarodowej spełniało 169 osób. Decyzje negatywne wydano wobec 1 tys. osób, a 730 postępowań umorzono.

Liczba wniosków uchodźczych w I połowie 2020 r. była o 29 proc. niższa w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. Głównymi krajami pochodzenia cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową były:

– Rosja: 819 osób;

– Ukraina: 144;

– Tadżykistan: 58;

– Gruzja: 34;

– Turcja: 34.

Cudzoziemcowi udziela się ochrony międzynarodowej (w formie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej), jeśli w jego kraju pochodzenia grozi mu prześladowanie lub rzeczywiste ryzyko utraty życia czy zdrowia. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, który szczegółowo analizuje poszczególne sprawy w celu sprawdzenia czy danej osobie należy udzielić ochrony.

W I połowie tego roku warunki przyznania ochrony międzynarodowej spełniało 169 cudzoziemców. Byli to głównie obywatele Turcji – 47 osób, Rosji – 38 oraz Tadżykistanu – 17. Decyzje negatywne otrzymało natomiast 1 tys. obcokrajowców. Głównie obywatele Rosji – 582 osoby i Ukrainy – 176.

Nieco ponad 730 postępowań zakończyło się umorzeniem. Dotyczyło to w zdecydowanej większości obywateli Rosji (581 osób). Sprawy są umarzane w sytuacji, gdy cudzoziemiec opuścił Polskę nie czekając na wydanie decyzji w kwestii przyznania ochrony międzynarodowej.

Podczas trwania procedury uchodźczej cudzoziemcy mogą korzystać z pomocy socjalnej (m.in. zakwaterowanie, wyżywienie, opieka zdrowotna) zapewnianej przez Urząd do Spraw Cudzoziemców oraz zajęć edukacyjnych (m.in. nauka języka polskiego, kursy informacyjne). Mają oni do wyboru pobyt w ośrodku lub samodzielne utrzymanie się poza ośrodkami przy pomocy finansowej otrzymywanej od urzędu.

Czytaj także:

450 tys. cudzoziemców z zezwoleniami na pobyt

Nowe wzory dokumentów wydawanych cudzoziemcom

Ochrona międzynarodowa w 2019 r.

Ochrona międzynarodowa w UE – podsumowanie 2019 r.

Epidemia koronawirusa – specjalne rozwiązania dla cudzoziemców