16 kwietnia 2021

Ochrona międzynarodowa w I kwartale 2021 r.

Utrzymuje się większa liczba obywateli Białorusi ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce. W I kwartale tego roku wnioski uchodźcze złożyło w sumie 720 cudzoziemców, w tym 265 Białorusinów.

Głównymi krajami pochodzenia cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową były: Białoruś – 265 osób, Rosja – 193 os. oraz Afganistan – 61 os. Łączna liczba wniosków w I kwartale 2021 r. była niższa o prawie 20 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Cudzoziemcowi udziela się ochrony międzynarodowej, jeśli w jego kraju pochodzenia grozi mu prześladowanie lub rzeczywiste ryzyko utraty życia czy zdrowia. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, który szczegółowo analizuje poszczególne sprawy w celu sprawdzenia, czy danej osobie należy udzielić ochrony.

W I kwartale br. warunki przyznania ochrony międzynarodowej (statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej) spełniało 186 cudzoziemców. Byli to głównie obywatele: Białorusi – 119 osób, Rosji – 33 os. oraz Turcji – 12 os. Wszystkie decyzje merytoryczne wydane wobec Białorusinów były pozytywne.

Decyzje negatywne otrzymało natomiast 307 cudzoziemców. Byli to głównie obywatele Rosji – 142 osoby. Prawie 220 postępowań zakończyło się umorzeniem – w większości dotyczyło to obywateli Afganistanu (73 os.).

Podczas trwania procedury uchodźczej cudzoziemcy mogą korzystać z pomocy socjalnej (m.in. zakwaterowanie, wyżywienie, opieka zdrowotna) zapewnianej przez Urząd do Spraw Cudzoziemców oraz zajęć edukacyjnych (m.in. nauka języka polskiego, kursy informacyjne). Mają oni do wyboru pobyt w ośrodku lub samodzielne utrzymanie się poza ośrodkami przy pomocy finansowej otrzymywanej od urzędu.

Na początku kwietnia z pomocy socjalnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców korzystało 3,4 tys. osób. Byli to głównie obywatele: Rosji – prawie 1,5 tys. osób, Białorusi – 635 os. oraz Ukrainy – 470 os. W ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową przebywało prawie 800 osób.

Czytaj także:

Wzrasta liczba Białorusinów osiedlających się w Polsce

Obywatele Ukrainy w Polsce – 250 tys. ważnych kart pobytu

Ochrona międzynarodowa w 2020 r.

Epidemia koronawirusa – specjalne rozwiązania dla cudzoziemców