29 kwietnia 2020

Ochrona międzynarodowa w I kwartale 2020 r.

W I kwartale roku wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce złożyło 899 cudzoziemców, w tym 567 po raz pierwszy. Oznacza to spadek o ok. 6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. Warunki nadania ochrony międzynarodowej spełniały w sumie 74 osoby. Decyzje negatywne wydano wobec 551 obcokrajowców, a 574 postępowania umorzono.

Głównymi krajami pochodzenia cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową były:

– Rosja: 594 os.

– Ukraina: 66 os.

– Tadżykistan: 53 os.

– Gruzja: 27 os.

– Turcja: 24 os.

Cudzoziemcowi udziela się ochrony międzynarodowej, jeśli w jego kraju pochodzenia grozi mu prześladowanie lub rzeczywiste ryzyko utraty życia czy zdrowia. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, który szczegółowo analizuje poszczególne sprawy w celu sprawdzenia, czy danej osobie należy udzielić ochrony.

W I kwartale br. warunki przyznania ochrony międzynarodowej (statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej) spełniało 74 cudzoziemców. Byli to głównie obywatele Rosji – 28 osób, Turcji – 12 os. oraz Tadżykistanu – 12 os. Decyzje negatywne otrzymało natomiast 551 osób – głównie obywatele Rosji – 290 osób i Ukrainy – 128 os.

Najwięcej postępowań zakończyło się umorzeniem – 574 sprawy. Dotyczyło to w zdecydowanej większości obywateli Rosji (453 osoby). Sprawy są umarzane w sytuacji, gdy cudzoziemiec opuścił Polskę nie czekając na wydanie decyzji.

Podczas trwania procedury uchodźczej cudzoziemcy mogą korzystać z pomocy socjalnej (m.in. zakwaterowanie, wyżywienie, opieka zdrowotna) zapewnianej przez Urząd do Spraw Cudzoziemców oraz zajęć edukacyjnych (m.in. nauka języka polskiego, kursy informacyjne). Mają oni do wyboru pobyt w ośrodku lub samodzielne utrzymanie się poza ośrodkami przy pomocy finansowej otrzymywanej od urzędu.

Czytaj także:

Ochrona międzynarodowa w 2019 r.

Ochrona międzynarodowa w UE – podsumowanie 2019 r.

Epidemia koronawirusa – specjalne rozwiązania dla cudzoziemców