5 listopada 2018

Ochrona międzynarodowa po III kwartale roku

Liczba cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce utrzymuje się na stabilnym poziomie. Do końca września wnioski w tej sprawie złożyło 3,1 tys. osób– o ok. 25 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2017 r. Niezmiennie najwięcej spraw dotyczyło obywateli Rosji.

W trzech kwartałach br. wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej złożyło nieco ponad 3 tys. cudzoziemców, w tym 1,9 tys. po raz pierwszy. Najczęściej o ochronę w Polsce ubiegali się obywatele Rosji – 2 tys. osób (o 29 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2017 r.), Ukrainy – 330 os. (o 42 proc. mniej) i Tadżykistanu – 134 os. (o 14 proc. więcej).

Cudzoziemcowi udziela się ochrony międzynarodowej jeśli w jego kraju pochodzenia grozi mu prześladowanie lub rzeczywiste ryzyko utraty życia czy zdrowia. Kwestie te reguluje w Polsce ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, który szczegółowo analizuje poszczególne sprawy w celu sprawdzenia czy danej osobie należy udzielić ochrony.

W trzech kwartałach 2018 r. decyzje o przyznaniu ochrony międzynarodowej otrzymało 317 cudzoziemców. Byli to głównie obywatele Ukrainy (79 os.), Rosji (63 os.) i Tadżykistanu (24 os.). Decyzje negatywne otrzymało 1,7 tys. osób, a 1,6 tys. postępowań umorzono. Sprawy są umarzane w sytuacji gdy cudzoziemiec opuścił Polskę, nie czekając na wydanie decyzji (najczęściej udając się do państw Europy Zachodniej).

W trakcie procedury uchodźczej w Polsce jest obecnie ok. 3 tys. cudzoziemców. Podczas rozpatrywania wniosków mogą korzystać z pomocy socjalnej zapewnianej przez Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Czytaj także:

Ochrona międzynarodowa w I połowie roku

Ochrona międzynarodowa w UE – podsumowanie 2017 r.

Podsumowanie: ochrona międzynarodowa w 2017 roku

Pomoc socjalna w trakcie procedury uchodźczej