11 października 2021

Ochrona międzynarodowa po III kwartale 2021 r.

Od lipca zauważalny jest wyraźny wzrost liczby składanych wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce. W pierwszych trzech kwartałach tego roku złożyło je prawie 5,2 tys. cudzoziemców. Wnioski uchodźcze pochodziły głównie od obywateli Afganistanu i Białorusi.

Do końca września tego roku najwięcej wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej złożyli obywatele Afganistanu. Było to 1,7 tys. osób, w tym ewakuowani do kraju współpracownicy polskiego kontyngentu wojskowego i dyplomacji. W dalszej kolejności pod względem liczby składanych wniosków uchodźczych byli obywatele: Białorusi – 1,4 tys. osób, Rosji – 0,8 tys. osób, Iraku – 0,5 tys. osób oraz Ukrainy – 0,2 tys. osób.

Cudzoziemcowi udziela się ochrony międzynarodowej (w formie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej), jeśli w jego kraju pochodzenia grozi mu prześladowanie lub rzeczywiste ryzyko utraty życia czy zdrowia. Wobec danej osoby nie mogą przy tym występować okoliczności wskazujące, że może np. stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

W pierwszych III kwartałach tego roku, Urząd do Spraw Cudzoziemców przyznał ochronę międzynarodową 934 osobom. Byli to głównie obywatele: Białorusi – 732 osoby, Rosji – 64 osoby oraz Turcji – 48 osób. Łączna średnia uznawalność dla wszystkich zakończonych postępowań wyniosła prawie 50 proc.

Decyzje negatywne otrzymało 941 osób – w większości obywatele Rosji (485 osób) i Ukrainy (196 osób). Nieco ponad 600 postępowań zakończyło się natomiast umorzeniem. Dotyczyło to przede wszystkim obywateli Afganistanu (208 osób) i Rosji (152 osoby). Sprawy są umarzane najczęściej w sytuacji gdy cudzoziemiec opuścił Polskę przed wydaniem decyzji.

Podczas trwania procedury uchodźczej cudzoziemcy mogą korzystać z pomocy socjalnej zapewnianej przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Obejmuje ona m.in. możliwość zakwaterowania z wyżywieniem w ośrodku dla cudzoziemców, opiekę medyczną czy naukę języka polskiego.