30 listopada 2016

Ochrona epidemiologiczna – konferencja

W Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca projekt budowy filtra epidemiologicznego na terenie ośrodka dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej. Głównymi tematami spotkania była opieka medyczna i ochrona epidemiologiczna w kontekście ruchów migracyjnych. Wydarzenie zorganizował Urząd do Spraw Cudzoziemców w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Konferencję otworzyły wystąpienia Rafała Rogali, Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Guido Beltraniego, Dyrektora Biura Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy. Podziękowali oni pracownikom UdSC za podjęcie realizacji tak trudnego projektu jak budowa filtra epidemiologicznego, podkreślając jednocześnie jak ważna jest to inwestycja.

Następnie pracownicy UdSC omówili jak wygląda system pomocy socjalnej dla osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce oraz podsumowali realizację projektu budowy filtra w Białej Podlaskiej. Przedstawiciel delegacji szwajcarskiej zaprezentował natomiast organizację opieki medycznej nad cudzoziemcami na terenie Szwajcarii.

W drugiej części konferencji prezentacje wygłosili funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy omówili m.in. aspekty zagrożenia epidemiologicznego w kontekście masowych migracji ludności w Europie. Przedstawiono także działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA w ramach nadzoru epidemiologicznego.

W konferencji wzięli udział: przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, miasta Biała Podlaska, IOM, UNHCR, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, delegacja Szwajcarii, funkcjonariusze Straży Granicznej oraz pracownicy Urzędu do Spraw Cudzoziemców.