7 czerwca 2018

Nowy tymczasowy dyrektor wykonawczy EASO

Na Malcie odbyło się 28. posiedzenie Zarządu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO). Podczas obrad zdecydowano o zmianie na stanowisku dyrektora wykonawczego EASO. W dwudniowym spotkaniu wziął udział Rafał Rogala, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Pierwszego dnia spotkania, Zarząd EASO zdecydował o przyjęciu rezygnacji Jose Carreiry ze stanowiska dotychczasowego dyrektora wykonawczego urzędu. Do czasu zakończenia procedury wyboru nowego dyrektora wykonawczego, obowiązki te pełnić będzie tymczasowo Jamil Addou (dotychczas dyrektor wydziału w EASO).

Podczas obrad zaprezentowano także m.in. wytyczne dla postępowań o udzielenie ochrony międzynarodowej dla wnioskodawców z Afganistanu, raport dotyczący sytuacji azylowej w Unii Europejskiej oraz podsumowanie działań EASO w ubiegłym roku.

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) jest agencją Unii Europejskiej ustanowioną w celu zacieśniania współpracy w zakresie spraw azylowych oraz wsparcia państw członkowskich w wypełnianiu ich europejskich i międzynarodowych zobowiązań w tym zakresie.