21 lutego 2020

Nowy numer kontaktowy do urzędu

Od 21 lutego informacje telefoniczne dotyczące spraw cudzoziemców prowadzonych w UdSC można uzyskać wyłącznie pod numerem: 22 601 75 75. Będzie on czynny w dni robocze w godz. 9.00-15.00.

Pod nowym numerem kontaktowym Urzędu do Spraw Cudzoziemców można uzyskać informacje dotyczące:

– wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany;

– legalizacji pobytu oraz zobowiązań do powrotu;

– ochrony międzynarodowej, azylu i dokumentów dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę;

– ośrodków dla cudzoziemców, pomocy socjalnej, opieki medycznej oraz pomocy w dobrowolnym powrocie;

– skarg i wniosków.

Telefonicznie nie będą natomiast udzielane m.in. indywidualne porady prawne czy informacje o stanie konkretnych spraw i postępowaniach prowadzonych przez wojewodów.

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców” współfinansowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.”

Czytaj także:

Poradnik dla uczelni i studentów – aktualizacja

Internetowe rezerwacje na przegląd akt