11 grudnia 2015

Nowy formularz wniosku na pobyt czasowy

Złożenie wniosku o udzielenie tego zezwolenia od 1 stycznia 2016 roku daty będzie możliwe tylko na nowym formularzu.

W przeciwnym wypadku wniosek zostanie uznany za złożony na niewłaściwym formularzu (będzie obarczony brakiem formalnym).

Wzór formularza zostanie umieszczony na naszej stronie internetowej niezwłocznie po opublikowaniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w Dzienniku Ustaw.

Jeśli planujesz złożyć wniosek w styczniu 2016 r. zwróć szczególna uwagę na zmiany w tym zakresie.