15 października 2015

Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony…

Nowelizacja implementuje dyrektywy proceduralną i recepcyjną oraz dostosowuje polskie prawo do rozporządzenia Dublin III. Nadal trwają prace nad nowym wzorem wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, a także nad dostosowaniem odpowiedniego systemu informatycznego do nowego stanu prawnego.

Poniżej przedstawiamy wykaz najważniejszych zmian wprowadzanych przez nowelizację oraz treść ustawy.