22 sierpnia 2016

„Niebieska linia” dla cudzoziemców

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” rozpoczęło prowadzenie konsultacji telefonicznych dla cudzoziemców. Porady i wsparcie można uzyskać w każdy poniedziałek (język angielski) i wtorek (język rosyjski) w godz. 18.00-22.00.

„Niebieska Linia” dla ofiar lub świadków przemocy w rodzinie działa pod numerem 801-12-00-02. Dzwoniący ponosi koszty jedynie pierwszego impulsu połączenia (wg stawek operatora, z którego usług korzysta). Inicjatywa jest realizowana na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z telefonicznej pomocy i konsultacji korzysta rocznie w sumie ok. 13,5 tys. osób.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie powstało w 1995 roku, jako placówka Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od blisko 20 lat realizuje zadania w szeroko pojętym zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i edukacji w tym obszarze.