27 marca 2018

Nawiązanie współpracy z Litwą

Delegacja z Litwy odbyła dwudniową wizytę w Polsce zorganizowaną przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. W trakcie pobytu przedstawiciele Departamentu Migracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Litwy odbyli spotkania w Warszawie oraz Białej Podlaskiej.

Wizytę delegacji litewskiej zorganizowano na zaproszenie Rafała Rogali, Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Podczas spotkania w Warszawie rozmawiano m.in. o aktualnej sytuacji migracyjnej w Polsce i na Litwie, zarówno w zakresie legalizacji pobytu, jak i ochrony międzynarodowej. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, którzy omówili kwestie zakładania firm przez cudzoziemców.

W Białej Podlaskiej zaprezentowano recepcyjny ośrodek dla cudzoziemców oraz budynek filtra epidemiologicznego, który rozpoczął działalność w kwietniu 2017 r. Dyskutowano także o rozwiązaniach w zakresie pomocy socjalnej udzielanej cudzoziemcom w trakcie rozpatrywania wniosków o przyznanie statusu uchodźcy.