16 grudnia 2015

Moja kariera w Polsce

Polskie Forum Migracyjne (PFM) w ramach bezpłatnych konsultacji zawodowych pomaga cudzoziemcom mieszkającym w Polsce znaleźć pracę i założyć własna firmę.

Projekt jest skierowany do cudzoziemców legalnie przebywających na terytorium Polski (z wyłączeniem osób posiadających status uchodźcy i obywateli państw UE i EOG) i będzie realizowany do końca lipca 2017 roku.

Więcej szczegółów znajdziesz na stronach PFM.