17 stycznia 2018

Wyróżnienia za misje zagraniczne ekspertów UdSC

W latach 2016 – 2017 pracownicy Urzędu do Spraw Cudzoziemców spędzili ok. 3,5 tys. dni na zagranicznych misjach wsparcia na Cyprze, w Grecji i Włoszech. Celem oddelegowań była pomoc tamtejszym służbom migracyjnym w związku z masowym napływem cudzoziemców. Podczas spotkania podsumowującego dotychczasowe misje, Szef UdSC Rafał Rogala wręczył wyróżnienia pracownikom urzędu oddelegowanym za granicę.

Praca ekspertów Urzędu do Spraw Cudzoziemców jest koordynowana przez unijną agencję EASO (Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu). Do ich zadań należało m.in.: wstępna rejestracja migrantów, prowadzenie postępowań dublińskich, realizacja zadań wynikających z porozumienia UE-Turcja, informowanie o zasadach ubiegania się o ochronę międzynarodową, wsparcie w zakresie przyjmowania cudzoziemców w ośrodkach oraz praca socjalna z małoletnimi bez opieki. Specjaliści UdSC prowadzili także szkolenia oraz przygotowywali raporty o sytuacji w krajach pochodzenia cudzoziemców wnioskujących o ochronę międzynarodową.

Podczas spotkania z pracownikami, którzy odbyli już misje zagraniczne, Szef UdSC podziękował za dotychczasowe zaangażowanie oraz podkreślił dużą rolę wykonywanych zadań i zbieranych doświadczeń. Zaznaczył także, że praca ekspertów UdSC za granicą jest bardzo wysoko oceniana przez naszych partnerów.

Specjaliści Urzędu do Spraw Cudzoziemców pracowali za granicą także w latach 2013 – 2015. Wsparcie zostało wówczas udzielone Grecji oraz Bułgarii. Łącznie w latach 2013 – 2017 zagraniczne misje wsparcia odbyło 85 ekspertów UdSC – 6 w Bułgarii, 6 na Cyprze, 41 w Grecji oraz 32 we Włoszech.