7 listopada 2019

Migracyjne Centrum Analityczne – spotkanie ekspertów krajowych

Urząd do Spraw Cudzoziemców zorganizował dwudniowe warsztaty z udziałem przedstawicieli instytucji administracji publicznej, ośrodków naukowych i organizacji pozarządowych. Podczas spotkania m.in. zaprezentowano analizy i badania realizowane w dziedzinie migracji oraz dyskutowano nad modelem wymiany informacji w ramach Migracyjnego Centrum Analitycznego.

Głównym celem spotkania było pogłębienie współpracy na poziomie eksperckim i podzielenie się wiedzą na temat najnowszych badań i analiz realizowanych w dziedzinie migracji. Prezentacje na temat swoich działań wygłosili przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytutu Spraw Publicznych, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych oraz Narodowego Banku Polskiego. Eksperci Urzędu do Spraw Cudzoziemców omówili ponadto aktualną sytuację migracyjną w Polsce i Europie oraz wyniki ankiety dotyczącej potrzeb i możliwości przekazywania danych.

Istotnym elementem konferencji była także dyskusja na temat modelu wymiany informacji w ramach Migracyjnego Centrum Analitycznego. Uczestnicy spotkania przedstawili swoje oczekiwania odnośnie dostępu do danych oraz analiz dotyczących migracji, cudzoziemców czy ochrony międzynarodowej. Zadaniem Migracyjnego Centrum Analitycznego będzie zapewnienie raportów, statystyk i prognoz, które będą mogły posłużyć do planowania polityki migracyjnej i działań na poziomie Grupy Wyszehradzkiej.

Migracyjne Centrum Analityczne jest jednym z elementów Mechanizmu Reagowania na Kryzys Migracyjny utworzonego przez ministrów spraw wewnętrznych Grupy Wyszehradzkiej. Najważniejsze założenia stojące przed centrum skupiają się wokół danych i analiz – podniesienia jakości przygotowywanych raportów, promocji szerszego i efektywnego wykorzystania analityki w procesach decyzyjnych oraz identyfikacji głównych przyczyn problemów z danymi. Powstanie Migracyjnego Centrum Analitycznego przyczyni się do wzrostu jakości informacji na temat trendów migracyjnych w Europie przygotowywanych dla ekspertów i decydentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Zarówno na potrzeby działań Grupy V4 jak i poszczególnych krajów.

Czytaj także:

W UdSC powstanie Migracyjne Centrum Analityczne

Legalizacja pobytu po III kwartale 2019 r.

Spotkanie Grupy Sterującej GDISC w Warszawie