13 września 2021

Migracyjne Centrum Analityczne – spotkanie ekspertów Grupy V4

Urząd do Spraw Cudzoziemców był organizatorem kolejnego spotkania eksperckiego w ramach Migracyjnego Centrum Analitycznego. Głównym celem konferencji była dyskusja na temat obecnych trendów migracyjnych w krajach Grupy Wyszehradzkiej oraz omówienie sytuacji w Afganistanie.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele instytucji administracji publicznej, ośrodków naukowych i organizacji pozarządowych z państw Grupy V4. Podczas spotkania przeanalizowano obecną sytuację migracyjną w Czechach, Polsce, Słowacji i na Węgrzech w kontekście skutków pandemii. Istotnym elementem konferencji była także dyskusja na temat wydarzeń w Afganistanie oraz kierunków napływu potencjalnych uchodźców z tego kraju.

Migracyjne Centrum Analityczne jest jednym z elementów Mechanizmu Reagowania na Kryzys Migracyjny utworzonego przez ministrów spraw wewnętrznych Grupy Wyszehradzkiej. Najważniejsze założenia stojące przed centrum skupiają się wokół danych i analiz – podniesienia jakości przygotowywanych raportów, promocji szerszego i efektywnego wykorzystania analityki w procesach decyzyjnych oraz identyfikacji głównych przyczyn problemów z danymi.

Czytaj także:

Pół miliona cudzoziemców z ważnymi zezwoleniami na pobyt

Ochrona międzynarodowa w I połowie 2021 r.