25 lipca 2015

Medal “Za zasługi dla Policji”

Z przyjemnością informujemy, że 24 lipca Dyrektor Departamentu Legalizacji Pobytu – pani Aneta Kmita – została odznaczona z rąk Komendanta Głównego Policji odznaczeniem cywilnym, nadawanym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych – Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Policji”.

Medal ten może być nadany obywatelowi polskiemu zamieszkałemu w kraju, który:
  • inicjował lub organizował działania mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw lub wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, a także współdziałał w tym zakresie z organami państwowymi, samorządu terytorialnego lub organizacjami społecznymi,
  • swoim postępowaniem, nienaganną pracą lub służbą podnosił sprawność działań Policji,
  • swoją działalnością przyczynił się do rozwoju współpracy Policji z policjami innych państw.

Powyższe odznaczenie nadane zostało na wniosek Komendanta Głównego Policji za skuteczną i wzorcową współpracę w ramach w realizacji zadań wspólnych Departamentu Legalizacji Pobytu Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Policji, m.in. związanych z prowadzeniem Systemu Informacyjnego Schengen w zakresie właściwym dla Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Więcej informacji na stronach Policji.