19 lutego 2019

Malta: 31. posiedzenie zarządu EASO

Wybór dyrektora wykonawczego oraz przewodniczącego zarządu, omówienie działań pomocowych oraz dokumentów programowych były głównymi punktami posiedzenia zarządu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO). W dwudniowym spotkaniu wziął udział Rafał Rogala, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Nina Gregori została wybrana przez zarząd do pełnienia funkcji nowego dyrektora wykonawczego EASO. W słoweńskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odpowiada za obszar azylu, migracji, integracji, spraw administracyjnych i naturalizacji. Parlament Europejski wyda opinię w sprawie wyboru pani Gregori po przesłuchaniu, które odbędzie się 11 marca w Strasburgu. Zarząd agencji wybrał także nowego przewodniczącego zarządu i jego zastępcę.

Ponadto, podczas posiedzenia zarządu EASO dyskutowano o dokumentach programowych na lata 2019-2021 oraz aktualnej sytuacji migracyjnej w Europie. Z najnowszych danych wynika, że liczba złożonych wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w ubiegłym roku spadła do poziomu z 2014 r. W trakcie spotkania rozmawiano także o misjach wsparcia EASO realizowanych w Grecji, Włoszech i na Cyprze oraz kwestiach związanych z Brexitem.

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) jest agencją Unii Europejskiej ustanowioną w celu zacieśniania współpracy w zakresie spraw azylowych oraz wsparcia państw członkowskich w wypełnianiu ich europejskich i międzynarodowych zobowiązań w tym zakresie.

Czytaj więcej:

30. spotkanie zarządu EASO

Fot. EASO