28 lutego 2018

Malta: 27. posiedzenie zarządu EASO

W Valletcie odbyło się 27. spotkanie zarządu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO). Podczas obrad dyskutowano m.in. o bieżącej sytuacji migracyjnej w Europie, stosowaniu procedur dublińskich oraz planowanych działaniach agencji. W dwudniowej konferencji wziął udział Rafał Rogala, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

W 2017 r. w państwach UE+ o udzielenie ochrony międzynarodowej ubiegało się 707 tys. osób (o 41% mniej niż w 2016 r.). Większość (prawie 70%) wniosków złożono w pięciu państwach: Niemczech (203 tys.), Włoszech (134 tys.), Francji (95 tys.), Grecji (59 tys.) i Wielkiej Brytanii (34 tys.). Największy wzrost w liczbach bezwzględnych dotyczył Hiszpanii. Trzy główne państwa pochodzenia wnioskodawców to wciąż: Syria (14%), Irak i Afganistan (po 7%).

Państwa UE+ wydały w 2017 r. 982 tys. decyzji w sprawach o udzielenie ochrony międzynarodowej (13% mniej niż w 2016 r.). Uznawalność spadła do 40% (w 2016 r. – 57%). Najwięcej decyzji pozytywnych otrzymali obywatele Syrii i Erytrei.

EASO będzie kontynuowało wsparcie dla Bułgarii, Cypru, Grecji i Włoch. W szczególności wysiłki operacyjne skupią się na wsparciu krajowych systemów azylowych i systemów pomocy socjalnej (recepcji). Zadania te będą realizowane poprzez wstępną identyfikację osób po ich przybyciu, rozpoznawanie przypadków dublińskich oraz rejestrację wniosków o ochronę międzynarodową i przygotowywanie akt spraw wraz ze skompletowaniem materiału dowodowego.

W misje wsparcia EASO nadal będą także zaangażowani eksperci Urzędu do Spraw Cudzoziemców. W latach 2016 – 2017 pracownicy UdSC spędzili łącznie ok. 3,5 tys. dni za granicą.

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) jest agencją Unii Europejskiej ustanowioną w celu zacieśniania współpracy w zakresie spraw azylowych oraz wsparcia państw członkowskich w wypełnianiu ich europejskich i międzynarodowych zobowiązań w tym zakresie.

Fot. EASO