Lista Urzędów Wojewódzkich

Wydziały Spraw Cudzoziemców oraz Wydziały Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Urzędach Wojewódzkich

Dolnośląski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
tel. (71) 340 66 55
www.duw.pl

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz
tel. (52) 349 72 40
www.bydgoszcz.uw.gov.pl

Lubelski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Spokojna 4
20-914 Lublin
tel. (81) 742 44 26
www.lublin.uw.gov.pl

Lubuski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. (95) 711 57 09
www.lubuskie.uw.gov.pl
Łódzki Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Piotrkowska 103
90-425 Łódź
tel. (42) 664 17 04
www.lodz.uw.gov.pl
Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Cudzoziemców
ul. Przy Rondzie 6
31-547 Kraków

tel. 12 210 20 20
e-mail: info.opt@muw.pl

www.infoopt.pl

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Cudzoziemców
ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa
tel. (22) 695 65 75
www.mazowieckie.pl
Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
tel. (77) 452 45 02
www.opole.uw.gov.pl
Podkarpacki Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
tel. (17) 867 19 15
www.rzeszow.uw.gov.pl
Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Mickiewicza 3
15 -213 Białystok
tel. (85) 743 93 80
www.bialystok.uw.gov.pl
Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
tel. (58) 307 74 27
www.gdansk.uw.gov.pl
Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
tel. (32) 207 73 28
www.katowice.uw.gov.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel. (41) 342 12 37
www.kielce.uw.gov.pl
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn
tel. (89) 523 23 62
www.uw.olsztyn.pl
Wielkopolski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Pl Wolności 17
61-739 Poznań
tel. (61) 854 17 21
www.poznan.uw.gov.pl
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
tel. (91) 430 34 00
www.szczecin.uw.gov.pl