31 października 2019

Legalizacja pobytu po III kwartale 2019 r.

W pierwszych trzech kwartałach tego roku liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt długoterminowy w Polsce wzrosła o 43,5 tys. osób. Bez zmian najliczniej zwiększa się grupa obywateli Ukrainy, a także Białorusi i Gruzji. Obcokrajowcy najchętniej osiedlają się w województwach z aglomeracjami miejskimi i dużym zapotrzebowaniem na pracowników.

Po III kwartale tego roku ważne zezwolenia na pobyt posiadało 415,5 tys. cudzoziemców. Według stanu na 1 stycznia 2019 r. i 2018 r. było to odpowiednio 372 tys. i 325 tys. osób. W pierwszych trzech kwartałach br. największy wzrost dotyczył obywateli:

  • Ukrainy – o 30,8 tys. do 210 tys. osób
  • Białorusi – o 4,3 tys. do 24,4 tys. os.
  • Gruzji – o 1,9 tys. do 4,8 tys. os.
  • Indii – o 1,1 tys. do 9,9 tys. os.
  • Mołdawii – o 0,8 tys. do 2,2 tys. os.

Cudzoziemcy chcący osiedlić się i zalegalizować swój pobyt w Polsce składają w urzędach wojewódzkich wnioski o zezwolenia na pobyt. Osoby spełniające warunki wydania zezwolenia otrzymują dokumenty potwierdzające ich prawo pobytu w kraju. W raportowanym okresie najwięcej przybyło zezwoleń na pobyt czasowy (maksymalnie do 3 lat) – o 34,3 tys. oraz stały – o 7,2 tys.

Najbardziej popularnymi regionami wśród cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt pozostają województwa z dużymi ośrodkami miejskimi: mazowieckie – 119 tys. osób, małopolskie – 44 tys. os., dolnośląskie – 33 tys. os., wielkopolskie – 33 tys. os. oraz śląskie – 24 tys.

Powyższe dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce tymczasowo w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wiz.

Czytaj więcej:

Brytyjczycy w Polsce – warto zarejestrować pobyt przed Brexitem

Obywatele Ukrainy w Polsce

400 tys. cudzoziemców z zezwoleniami na pobyt

Podsumowanie: legalizacja pobytu w 2018 r.