Kurs języka polskiego dla dorosłych w Warszawie
15 sierpnia 2020

Kursy nauki języka polskiego dla cudzoziemców

Od 27 sierpnia br. rozpoczną się kursy nauki języka polskiego jako języka obcego dla dorosłych cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej. Lekcje prowadzone będą na terenie Warszawy 2 lub 3 razy w tygodniu.

Kto może skorzystać z kursów

Z kursów mogą skorzystać dorośli cudzoziemcy, którzy ubiegają się o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz korzystają ze świadczeń pieniężnych na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium Polski.

Zapewniamy

  • Darmowe materiały dydaktyczne do nauki języka polskiego dla wszystkich uczestników kursu.
  • Certyfikat ukończenia kursu lub uczestnictwa w kursie.
  • Profesjonalna opieka animatorów dziecięcych dla dzieci powyżej 3. roku życia w czasie prowadzonych zajęć dla rodziców.
  • Osoby o najwyższej frekwencji otrzymają dyplom oraz zwrot udokumentowanych kosztów zakupu biletów za przejazdy.

Zapisy na kurs

W celu zapisania się na kurs nauki języka polskiego lub uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem zajęć, firmą Global School pod numerem telefonu: 500 732 854 bądź na adresem e-mail: polski@globalschool.pl.

Link do testów kwalifikujących można znaleźć na stronie firmy Global School TUTAJ.

Projekt „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji