22 kwietnia 2016

Kryzys uchodźczy, kryzys wartości

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, p. Rafał Rogala, wziął udział w debacie zorganizowanej przez Komisję Europejska, Uniwersytet Wrocławski i Helsińską Fundację Praw Człowieka.

Poza Szefem Urzędu o wyzwaniach związanych z kryzysem migracyjnym w Europie dyskutowali m. in. Rzecznik Praw Obywatelskich – p. Adam Bodnar, przedstawiciele UNHCR (Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców), IOM (Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji), Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, przedstawiciele nauki oraz znane postacie świata kultury i sportu, np. Gerald Asamoah, były reprezentant Niemiec w piłce nożnej. Debatę moderowała pani Dorota Warakomska.

Szef Urzędu skupił się na wielorakich aspektach postrzegania obecnego kryzysu w przestrzeni języka, mediów i komunikacji. Pomimo najczęściej przepełnionego lękiem postrzegania tego kryzysu, stwierdził, że niesie on ze sobą szansę osiągnięcia racjonalnego rozwiązania. Uczestnicy debaty zwracali uwagę na polityczny aspekt dyskusji o uchodźcach i jej wykorzystywanie do doraźnych celów. Wielokrotnie pojawiały się również postulaty stworzenia odpowiedniej, opartej na faktach polityki edukacyjnej i informacyjnej.

W trakcie debaty uczestnicy dzielili się zarówno ogólnymi opiniami jak i własnymi historiami oraz zwrócili uwagę na kontekst humanitarny problemu i potrzebę działania zgodnie z własnymi wartościami.

Więcej o wydarzeniu przeczytasz tutaj.

[image-caption-hover id=”12″]