8 lipca 2015

Konsultacje społeczne online Komisji Europejskiej

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne online (więcej informacji) na temat Niebieskiej Karty UE oraz polityk UE dot. migracji pracowniczych, w których można wziąć udział do 21 sierpnia 2015 roku.

Konsultacje publiczne skierowane są do możliwie najszerszej grupy odbiorców, aby zebrać poglądy i opinie wszystkich zainteresowanych podmiotów (pracodawców, migrantów, organizacji rządowych, organizacji pozarządowych, itp), a ich celem jest zebranie opinii na temat szeregu kwestii związanych z migracją ekonomiczną, by rozpromować skuteczne działania UE na szczeblu politycznym. Konsultacje oraz dokumentacja towarzysząca są prowadzone we wszystkich językach urzędowych UE.

Poniżej znajdziesz linki do kwestionariusza konsultacji publicznych, tekstu wyjaśniającego i oświadczenia prywatności w odpowiednich wersjach językowych. W każdej chwili możesz zmienić wersję językową kwestionariusza na stronie kwestionariusza online.

Kwestionariusz konsultacji społecznych online (Online Consultation Form)

Tekst wyjaśniający
(Explanatory Text)

Oświadczenie prywatności
(Specific privacy statement)

Konsultacje społeczne w sprawie unijnej polityki migracji pracowników i niebieskiej karty UE

[PL] Polski

[PL] Polski

Public consultation on the EU’s labour migration policies and the EU Blue Card

[EN] English

[EN] English

Обществена консултация за политиките за трудова миграция и синята карта на ЕС

[BG] български език

[BG] български език

Veřejná konzultace týkající se politik v oblasti migrace pracovních sil a tzv. modré karty EU

[CS] Čeština

[CS] Čeština

Offentlig høring om EU’s politik for arbejdsmigration og det blå EU-kort

[DA] Dansk

[DA] Dansk

Öffentliche Konsultation zur EU-Arbeitsmigrationspolitik und zur Blauen Karte EU

[DE] Deutsch

[DE] Deutsch

Δημόσια διαβούλευση για τις πολιτικές μετανάστευσης εργατικού δυναμικού και την μπλε κάρτα της ΕΕ

[EL] ελληνικά

[EL] ελληνικά

Consulta pública sobre las políticas de inmigración laboral y la tarjeta azul de la UE

[ES] Español

[ES] Español

Avalik konsultatsioon ELi tööjõurändepoliitika ja ELi sinise kaardi teemal

[ET] Eesti keel

[ET] Eesti keel

Julkinen kuuleminen työvoiman muuttoliikkeeseen liittyvästä EU:n politiikasta ja EU:n sinisestä kortista

[FI] Suomi

[FI] Suomi

Consultation publique sur les politiques de l’UE en matière de migration de main-d’œuvre et sur la carte bleue européenne

[FR] Français

[FR] Français

Gaeilga: N/A

[GA] Gaeilga

[GA] Gaeilga

Javno savjetovanje o politikama EU-a u području migracije radne snage i plavoj karti EU-a

[HR] Hrvatski jezik

[HR] Hrvatski jezik

Nyilvános konzultáció az Európai Unió munkaerő-migrációs politikáiról és az uniós kékkártyáról

[HU] Magyar

[HU] Magyar

Consultazione pubblica sulle politiche migratorie per motivi di lavoro e sulla Carta blu UE

[IT] Italiano

[IT] Italiano

Viešos konsultacijos dėl ES darbo jėgos migracijos politikos ir ES mėlynosios kortelės

[LT] Lietuvių kalba

[LT] Lietuvių kalba

Sabiedriska apspriešana par ES darabspēka migrācijas politiku un ES zilo karti

[LV] Latviešu valoda

[LV] Latviešu valoda

Konsultazzjoni pubblika dwar il-politiki tal-UE dwar il-migrazzjoni tal-ħaddiema u l-Karta Blu tal-UE

[MT] Malti

[MT] Malti

Openbare raadpleging over het arbeidsmigratiebeleid van de EU en de Europese blauwe kaart

[NL] Nederlands

[NL] Nederlands

Consulta pública sobre sobre o cartão azul UE e as políticas de migração laboral da UE

[PT] Português

[PT] Português

Consultare publică pe tema politicilor UE privind migrația forței de muncă și a Cărții albastre a UE

[RO] Română

[RO] Română

Verejná konzultácia o modrej karte EÚ a politikách EÚ týkajúcich sa pracovnej migrácie

[SK] Slovenčina, Slovenský jazyk

[SK] Slovenčina, Slovenský jazyk

Javno posvetovanje o politikah EU glede delovnih migracij in modri karti EU

[SL] Slovenščina

[SL] Slovenščina

Samråd om EU:s blåkort och politik för arbetskraftsinvandring

[SV] Svenska

[SV] Svenska