5 października 2017

Konsultacje dot. dokumentów tożsamości i pobytu

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące dokumentów tożsamości i pobytu, które potrwają do 5 grudnia 2017 r. Do udziału w konsultacjach Komisja zaprasza wszystkich obywateli UE, a także przedsiębiorstwa, przedstawicieli środowisk akademickich i wszelkie zainteresowane strony, dla których ważne są obywatelstwo UE i swoboda przemieszczania się.

Celem konsultacji publicznych jest zebranie opinii i poznanie obaw wszystkich zainteresowanych obywateli, organizacji i przedsiębiorców w sprawie poprawy zabezpieczeń stosowanych w dowodach tożsamości oraz dokumentach pobytu obywateli UE i członków ich rodzin. Drugim obszarem są ułatwienia dla obywateli UE w korzystaniu z ich prawa do swobodnego przemieszczania się, a członkom ich rodzin – prawa do dołączania do nich.

Dostępne są trzy odrębne kwestionariusze:

– dla obywateli UE (w tym także obywateli Norwegii, Liechtensteinu i Islandii);

– dla członków rodzin obywateli UE niebędących obywatelami UE;

– dla przedsiębiorstw wymagających od swoich klientów identyfikacji.

Aby wyrazić swoją opinię należy wypełnić kwestionariusz online, który jest dostępny także w języku polskim TUTAJ.